سال انتشار: 1990

دانلود زیرنویس فیلم رفقای خوب 1990 Goodfellas

دانلود زیرنویس فیلم رفقای خوب 1990 Goodfellas

داستان هنری هیل و زندگی او در اوباش، پوشش رابطه او با همسرش کارن هیل و شرکای اوباش جیمی کانوی و تامی دویتو در سندیکای جنایی ایتالیایی-آمریکایی.

دانلود زیرنویس فیلم 1990 The Godfather: Part III

دانلود زیرنویس فیلم 1990 The Godfather: Part III

مایکل کورلئونه را که اکنون در دهه 60 زندگی خود قرار دارد، دنبال می کند تا خانواده اش را از جنایت رها کند و جانشین مناسبی برای امپراتوری خود پیدا کند.